Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Zadania

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Legionowie udziela dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Do zadań Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Legionowie należy:

- diagnozowanie dzieci i młodzieży,
- udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
- realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki,
- wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
- organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.


Wytworzył:Grażyna Okarska, data: 21.01.2014 r., godz. 14.00
Wprowadził:Adam Podemski, data: 14.12.2013 r., godz. 10.35
Ostatnia aktualizacja:Maciej Krzymowski, data: 21.01.2014 r., godz. 16.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.01.2014 r., godz. 16.56Maciej KrzymowskiEdycja strony
21.01.2014 r., godz. 15.11Maciej KrzymowskiEdycja strony
21.01.2014 r., godz. 14.59Maciej KrzymowskiEdycja strony
21.01.2014 r., godz. 14.59Maciej KrzymowskiEdycja strony
14.12.2013 r., godz. 10.35Adam PodemskiDodanie strony

Strona oglądana: 1694 razy.